El platense inició el campeonato de TC Pickup con un triunfo que le posibilita ser el primer líder del certamen.


N.S